Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT

but.committeedoc. MgA. Mikuláíš Macháček (předseda) Mgr. Art. Žaneta Kögler (člen) BcA. Lukáš Kijonka (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMacháček, Mikulášcs
dc.contributor.authorKalinová, Nikolacs
dc.contributor.refereeHanzalová, Markétacs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:02:26Z
dc.date.available2021-11-23T00:02:26Z
dc.description.abstractAplikace Alenka má podtitul Aplikace lámající elegantně nahrané knihy automaticky. Myslím, že tento podtitul, kde každé slovo začíná na písmenko ze jména Alenka, vyjadřuje funkci aplikace naprosto jednoznačně :) Zkuste to s ní i vy. Pokud se rozhodnete Alenku použít, tak se všechno potřebné v průběhu dozvíte. Alenka je vlastně taková sympatická asistentka, která se vám bude snažit se vším pomoci. Jednoduchými radami vás dovede až na konec procesu. Provede vás pěti kroky – jen zadáte pár údajů, nahrajete text, v podobě, jak jste ho napsali (třeba ve Wordu) a na konci si můžete stáhnout naformátovanou publikaci připravenou k tisku. Aplikace všechno naformátuje automaticky za vás. Nepotřebujete žádného grafika, ani žádný placený grafický software. Časová náročnost je cca 30 minut. Aplikace běží na webu, takže není nutná ani žádná instalace.cs
dc.description.abstractApplications Alice is subtitled Application Elegantly Formating Books automatically. I think this subtitle, where each word begins with the letter of the name Alice (in czech), expresses the function of application quite clearly :) Try it with it too. If you choose to use Alice, everything what you need to know, you will discover during the process itself. Alice is actually a nice assistant who will help to you with everything. Simple advices will lead you to through the process. It guides you through five steps - just enter a few details, upload the text as it is (like Word) and at the end of prosecc you can download the publication formatted and ready to print. Application automatically did everything for you. You do not need any graphic designer or paid any graphic software. It takes you about 30 minutes. Application is running on the web, so it is not necessary any installation.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKALINOVÁ, N. Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other93157cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58388
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAplikacecs
dc.subjectautomaticky generované knihycs
dc.subjectAlenkacs
dc.subjectpublikacecs
dc.subjectpublikovánícs
dc.subjectautomatická sazbacs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectThe applicationen
dc.subjectautomaticaly generated booksen
dc.subjectAlenkaen
dc.subjectAliceen
dc.subjectpublicationen
dc.subjectpublishingen
dc.subjectautomaticaly typesettingen
dc.subjectlayouten
dc.titleJednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUTcs
dc.title.alternativeThe Unified Graphic and Technical Solution of Printed and Electronic Outputs of FFA Grant Projectsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2016-05-23-09:20:59cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid93157en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:02:26en
sync.item.modts2021.11.22 23:55:43en
thesis.disciplineDesigncs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_Nikola Kalinova.pdf
Size:
56.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_Nikola Kalinova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_magistri_VSKP_oponent_2016_MH.pdf
Size:
296.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_magistri_VSKP_oponent_2016_MH.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_93157.html
Size:
1.53 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_93157.html
Collections