Současné problémy při vymezování ÚSES v urbánním prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Kulturní krajina vzniká působením člověka, který ji přetváří k obrazu svému. Procesy, které vedly k větší produkci biomasy, vznikaly ekologicky méně stabilní ekosystémy, které jsou závislé na dodatkové energii. Předpoklady pro vznik a vývoj ÚSES byly mimo jiné dány i kolektivizací a zcelováním pozemků v poválečném období a brutální politika zemědělských družstev zaměřená jen na produkci tento problém ještě prohloubila. Lze říci, že mezi produkcí a stabilitou jednoho ekosystému existuje nepřímá úměra. Zvyšující se nároky na produkci s sebou přinášejí negativní dopady na okolí. Významně se mění biochemické procesy v půdě, přemnožují se nežádoucí živočichové a vymírají organismy, které byly vázány na původní podmínky biotopu.
Description
Keywords
Citation
XI. Vědecká konference doktorandů. 2007 s. 6-10. ISBN 978-80-214-3405-9
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO