Architektúra – „spísaná myšlienka“

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Názov otvorený – otvorené dielo. Touto prácou by som chcela venovať pár myšlienok „spísanému slovu“ - teórií v architektúre. Myšlienky napísané na „úkor“ architektúry nás oddeľujú od profesie, preberajú význam a dôležitosť, neskôr, ani si nevšimneme ako a kedy, opustia nás. Pre nás, aristokraticky hrdých architektov si treba pripustiť, že máme s čítaním a písaním ťažkosti. Nemyslím teraz na formovanie architektonických textov pri práci, ktoré sa postupne vykresľujú pri nakreslených návrhoch, a realizujú sa pri dokončení diela. Viac ma ale zaujímajú tisícročné alebo niekedy celkom novodobé /súčasné a novátorské/, naše orientačné zmysly, dopredu motoricky naháňajúce myšlienky – názory – TEÓRIA.
Description
Keywords
Citation
XIV. Vědecká konference doktorandů. 2010 s. 111-114. ISBN 978-80-214-4088-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO