Hlína v současné stavitelské praxi a další perspektivy jejího využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Používání hlíny ve stavebnictví není módním výstřelkem bez kořenů, na jižní Moravě byl tento materiál vždy doma. Jeho vývoj byl pouze přerušen a to od konce 19. století do poloviny 20. století. V dnešní době máme na výběr z mnoha jiných stavebních materiálů, zároveň jsou tu však dvě důležitá fakta. Jednak se stále více zajímáme o své zdraví (tzn. i o „zdravé“ materiály) a pojmy jako stavební biologie už nejsou nikterak neznámé, a jednak se jednou z našich morálních povinností nenávratně stává šetrné zacházení s energií. Použití hlíny se díky těmto dvěma pohledům jeví jako naprosto logické. Shrňme si stručně novodobou historii jejího používání a podívejme se na současné možnosti a trendy, kterými se vývoj bude ubírat.
Description
Keywords
Citation
XIV. Vědecká konference doktorandů. 2010 s. 100-105. ISBN 978-80-214-4088-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO