Příroda a kultura

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Při studiu bioniky v architektuře nesmíme opomenout mimo vědomého analyzování konkrétních přírodních předobrazů i stránku nevědomou. Tím je myšleno, že badatel přírodních systémů a principů se nejen na začátku své vědecké práce, ale i v jejím průběhu, řídí intuitivně. Stejně tak je tomu u architektů, kteří se při navrhování stavby řídí jak teoretickými znalostmi tak také svými vnitřními pocity, náhledy a názory. Tato „intuitivní“ stránka může ovlivnit výsledek práce daleko více než stránka vědomá. Kniha Příroda a kultura Prof. RNDr. Stanislava Komárka, Dr. pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu. Je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky“? Tento článek má za cíl abstrahovat hlavní myšlenky ve výše uvedené knize, které se bezprostředně týkají tématu bionika v architektuře, a připomenout počátky lidské architektury, které byly ovlivněné pouze přírodou.
Description
Keywords
Citation
XIV. Vědecká konference doktorandů. 2010 s. 88-93. ISBN 978-80-214-4088-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO