Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hledáním neobvyklých událostí (anomálií) v dostupných temporálních datech. V teoretické části je čtenář seznámen s existujícími technikami a algoritmy pro detekci anomálií v datech. Jsou zde také představena meteorologická data, která jsou poté použita k experimentálnímu ověření implementovaných detekčních algoritmů. Praktická část práce se zabývá návrhem, implementací a zjištěním úspěšnosti vybraných algoritmů pro hledání bodových, kontextuálních a kolektivních anomálií.
Bachelor thesis deals with detection of unusual events (anomalies) in available temporal data. Theoretical part describes existing techniques and algorithms used to detect outliers. There are also introduced meteorological data that are after that used for experimental verification of implemented detection algorithms. Second part, practical one, describes design and implementation of application and algorithms. Algorithms are also tested in search for point, contextual and collective anomalies.
Description
Citation
ČERNÍK, T. Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Diskutujte další možné praktické aplikace vámi implementovaných algoritmů a vhodnost jednotlivých algoritmů pro tyto aplikace. 
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO