Převod platformy NetCOPE do EDK

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá převodem platformy NetCOPE do Xilinx Embedded Development Kit (EDK). Hlavním úkolem je vytvoření anotace hardware platformy NetCOPE pro její použití v prostředí EDK. Před samotnou implementací anotace je nutné nastudovat technologii FPGA, platformu NetCOPE a formát PSF pro anotaci IP-core platformy NetCOPE.
This bachelor's thesis deals with porting of NetCOPE to Xilinx Embedded Development Kit (EDK). Main task is to create annotation of NetCOPE hardware for using in EDK. Before implementation of annotation itself, it is necessary both to study FPGA technology, possibilities of FPGA progamming, NetCOPE platform and PSF for anotation of NetCOPE’s IP-core.
Description
Citation
PALIČKA, J. Převod platformy NetCOPE do EDK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Mohl byste ověřit, zda je rozdíl v dosažitelné frekvenci opravdu způsoben rozdílným nastavením překladových systémů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO