Využití metod umělé inteligence pro řešení hlavolamu Rubikova kostka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je přiblížiit čtenáři principy rychlostního skládání Rubikovy kostky a využití umělé inteligence při řešení pomocí těchto metod. Aplikace by měla pomoci řešiteli s logickým myšlením i s učením nových algoritmů.
The goal of this paper is to explain the principles of Rubik's Cube speedsolving and use of arti cial intelligence with these methods. Application should help solvers with logical thinking and learning new algorithms.
Description
Citation
KOČVARA, J. Využití metod umělé inteligence pro řešení hlavolamu Rubikova kostka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: K čemu se při strojovém řešení dá využít otočení celou kostkou (str. 10)? Na str. 15 uvádíte, že strana, na rozdíl od stěny, nikdy nemění svoji pozici vůči pozorovateli.  Na str. 10 ale uvádíte, že zápis malým písmenem znamená otočení dané strany, podobně v pseudokódu na str. 21 "přidáváte pohyb stranou". Můžete tento rozpor vysvětlit? Můžete uvést navržený a implementovaný algoritmus a zdůvodnit, proč tento algoritmus zařazujete mezi algoritmy umělé inteligence? Co přesně znamená "posun hrany" a "posun kříže" v pseudokódu na str. 21? V závěru práce píšete, že jste si prohloubil své znalosti zejména v odvětví umělé inteligence. Můžete být konkrétnější?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO