Analýza pohybu osob stacionární kamerou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit systém sledování osob s aplikací v oboru bezpečnosti nebo pro analýzu chování zákazníka v obchodě. Systém byl úspěšně implementován pomocí metod KLT trekování, AdaBoost klasifikátoru a datové asociace pomocí Markovských řetězců a metody Monte Carlo. Implementace umožňuje analýzu pohybu lidí ve vnitřních i vnějších prostorech.
The main goal of this thesis is to develop multi-target tracking system for use in field of security surveillance or for customer behavior analysis. The system was successfully implemented using KLT tracking, AdaBoost classifier and Markov Chain Monte Carlo data association. It is able to perform analysis of motion of people in both outdoor and indoor environment.
Description
Citation
SMATANA, S. Analýza pohybu osob stacionární kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Aký spôsobom sa Váš algoritmus vysporiadava s meniacim sa charakterom chodcov (otočenie bokom/priamo, nohy od seba/pri sebe) Na akých dátach je natrénovaný Váš detektor ľudí? Ako rôzne parametre detektoru ovplyvňujú výsledné trajektórie?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO