Akcelerace komprese dat v prostředí paralelních architektur

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím paralelních architektur, zejména GPU, pro akceleraci vybraných bezeztrátových komprimačních algoritmů, založených na statistické metodě, a transformací, měnící entropii vstupních dat pro dosažení lepšího kompresního poměru. V této bakalářské práci jsou také teoreticky shrnuty obecné informace o paralelních architekturách a možností programování na nich, hlavně pomocí technologií NVIDIA CUDA a OpenCL.
This bachelor thesis deals with the use of parallel architectures, in particular the GPU, for acceleration of selected lossless compression algorithms, based on a statistical method, and transformations, which change the entropy of the input data to achieve better compression ratio. In this work there are in theory summarized general information about parallel architectures and programming options for them, mainly using NVIDIA CUDA and OpenCL.
Description
Citation
JURÁNEK, L. Akcelerace komprese dat v prostředí paralelních architektur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V čem spočívá optimalizace sekvenční verze BWT od Marka Nelsona (v BP odkaz [11]), že je řádově lepší nežli Vaše sekvenční i paralelní realizace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO