Tvorba mapy prostředí pomocí částicových filtrů a laserového scanneru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá automatickou tvorbou mapy prostředí užitím laserového scanneru. Tento problém je také znám jako simultánní lokalizace a mapování. Práce popisuje častý přístup k problému užitím částicových fitrů pro tvorbu dvojrozměrných mřížkových map. Popsána je také vlastní implementace a několik jednoduchých experimentů.
This thesis describes basics of automatic map making based on odometry and laser range data of a robot. This task is also known as Simultaneous Localization and Mapping. Approach described in this thesis uses particle filters for creating planar grid-based maps. Final chapters are concerned with own implementation and some basic experiments.
Description
Citation
IZRAEL, P. Tvorba mapy prostředí pomocí částicových filtrů a laserového scanneru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komisi byly přečteny hodnocení vedoucího a posudek oponenta. Student odpověděl na otázky komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Otázky byly studentovi položeny komisí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO