Plánování pohybu objektu v 3D prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V následující práci jsou předvedeny základy plánování v prostoru se zaměřením na pravděpodobnostní plánování. Oborem úzce spjatým je detekce kolizí, s užitím lineární algebry je vytvořen systém pro kolize objektů v libovolném počtu rozměrů. Jsou popsány základní možnosti vizualizace trojrozměrných dat. Vybrané algoritmy byly implementovány v haskellu a užity k vytažení ježka z klece.
Following thesis presents basics of motion planning, focusing on sampling-based algorithms. System for collision of objects in arbitrary dimensional space is created using linear algebra. Basic options for visualizaton of three-dimensional data are described. Selected algoritms were implemented in haskell and used to pull hedgehog out of the cage (popular disentanglement puzzle in Czech Republic).
Description
Citation
KRČMÁŘ, R. Plánování pohybu objektu v 3D prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student prezentoval své výsledky, kterých dosáhl v rámci bakalářské práce. Komise se seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Otázky k obhajobě položila komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO