Zařízení pro lineární odměřování polohy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem práce je úvod do problematiky lineárního odměřování polohy. Jsou popsány základní principy indukčnostních, kapacitních, magnetických a optických snímačů polohy. Práce se dále věnuje technologii výroby snímačů a způsobům zpracování signálů získaných snímači. Uvedených poznatků je dále využito pro návrh koncepce řídícího obvodu budoucího zařízení pro lineární odměřování polohy.
The subject of the work is an introduction to the problems of linear encoder position. Described the basic principles inductance, capacitive, magnetic and optical position sensors. The thesis also deals with the production technology of sensors and signal processing methods derived sensor. That knowledge is also used for the design concepts for future control circuit device for measuring linear position.
Description
Citation
ŠIPULA, M. Zařízení pro lineární odměřování polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Porovnával jste i komerční zařízení pro odměřování polohy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO