Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá metodami detekce shodných bodů ve dvou digitálních obrazech. Shrnuje a popisuje metody, které jsou pro téma detekce významných bodů v obraze základní nebo nové a moderní. Popisuje také metody používané k určování korespondencí částí obrazů. Práce je zaměřena na návrh a popis implementace detektoru shodných bodů s důrazem na segmentaci obrazu metodou MSER. Aplikace je vytvořena v jazyce C s využitím grafické knihovny OpenCV v operačním systému Windows XP. Výsledky, které shrnují vlastnosti detektoru, jsou ukázkou možného potenciálu vybraných metod.
Bachelor thesis is concerned with detection of corresponding points in two digital images. It summarises and describes basic, new and modern methods of detection of interest points. It also describes methods for determinating equivalence of image parts. Work itself includes design of application and describes implementation of corresponding points detector based on segmentation method MSER. Application was written in C programming language and uses Open CV graphic library under Windows XP operating system. Results that summarise characteristics of detector illustrate potential of chosen methods.
Description
Citation
PTAŠEK, M. Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-02-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO