Uživatelská rozhraní pro webové hry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce popisuje problematiku návrhu, vytváření a testování webových uživatelských rozhraní. Dále popisuje možnou interakci člověka s počítačem - komunikační kanály a analogii k reálnému světu. Návrh uživatelského rozhraní     se dělí podle zaměření a to na zaměření na akci a zaměření na uživatele. Zaměření na uživatele užívá metod, mezi které patří gamifikace a zlepšování uživatelské zkušenosti, pro zlepšení použitelnosti uživatelského rozhraní.     Vytváření uživatelského rozhraní je vysvětleno na vývoji webových stránek (webová uživatelská rozhraní). Práce popisuje 3 metody použitelné pro testování webových uživatelských rozhraní. V práci     je popsán návrh, vytvoření a otestování uživatelského rozhraní strategické webové hry.
This thesis describes challenges in designing, developing and testing web user interfaces. It discusses human-computer interaction, communication channels and user interface analogy to the real world. User interfaces can be designed     to be optimal for a specific action or to suite the user. A design of interfaces focused on users utilize methods, such as gamification and improving user experience, which can improve interface usability. User interface development is demonstrated on     web page development. Further, the thesis describes 3 web user interface testing methods. The methods are demonstrated by designing, developing, and testing user interface of a web strategy game.
Description
Citation
HLAVÁČ, M. Uživatelská rozhraní pro webové hry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Jan Samek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D Otázky u obhajoby: Jaké části technického řešení jste konkrétně implementoval Vy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO