Šachový program s různými variantami šachů s rozdílným počátečním rozestavěním figur

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá rozborem všech komponent potřebných pro implementaci moderního šachového programu. Cílem je implementace několika šachových variant za použití struktur a algoritmů používaných v profesionálních šachových programech. Práce se zabývá principem reprezentace šachovnice v počítači a faktory hodnocení stavu hry jak v klasickém šachu, tak v implementovaných variantách. Nakonec obsahuje popis a srovnání rozhodovacích algoritmů a jejich rozšíření.
This thesis focuses on describing required components in the process of creation of modern chess application. Goal is to create chess program with several chess variations using structures and algorithms based on professional chess programs. Thesis describes principles of chessboard representation and various factors of chessboard state evaluation used in classic chess and implemented variants. Finally thesis describes game-tree search algorithms and enhancements and compares their effect.
Description
Citation
DVOŘÁK, P. Šachový program s různými variantami šachů s rozdílným počátečním rozestavěním figur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B (velmi dobře). Otázky u obhajoby: Vysvětlete HAKMEM algoritmus (k čemu slouží, jak funguje).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO