Sledování pohybu osob ve video sekvenci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí postavy ve videu pomocí Kinectu. Detektor lidských postav je založený na metodě ComboHod, která využívá barevné i hloubkové informace z obrazu. Cílem práce bylo vytvořit detektor postav, jehož funkci ukáži na statistické aplikaci. Aplikace shromažďuje statistické informace o lidech, kteří prošli kolem výlohy obchodu. Závěrem práce jsou popsány experimenty s detektorem v různých prostředích a podmínkách.
This bachelor's thesis deals with the person detection using RGB-D Microsoft Kinect sensor. Human body detector is based on the method Combohod which uses both color and depth information from Kinect sensor. The aim of the thesis was to create a person detector whose functionality is demonstrated by proposing a statistical application that collects statistical information about the people who passed the shop window. At the end of the thesis the experiments with the detector under varios different conditions are described.
Description
Citation
JOHANOVÁ, D. Sledování pohybu osob ve video sekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jak by bylo možné urychlit algoritmus HOG pro detekci osob?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO