Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je popsat nové možnosti využití bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie a navrhnout takové technologické řešení.
The aim of the thesis is to describe new possibilities for using biogas for electric and heat production and to propose a technological solution.
Description
Citation
INWALD, J. Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student svou bakalářkou práci obhajoval bez větších problémům, i když s nižší plynulostí projevu. Odpověděl na položenou otázku k obhajobě - zda provoz bioplynových elektráren má příznivý vliv na omezení koncentrace oxidu uhličitého. V rámci diskuze se Doc. Matoušek dotázal ohledně upřesnění financování a výkonu bioplynové elektrárny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO