Automatické označování obrázků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá automatickým označovaním obrázkov do sémantických kategórií. Je popísaná teória z klasi kácie a detekcie lokálnych príznakov. Sú vysvetlené základné algoritmy strojového učenia pri označovaní obrázkov a ich učenie pomocou algoritmu Gradient descent. Je navrhnuté riešenie s hierarchiou pre ImageNet a tagovanie obrázkov atribútmi. Výpočetný model MapReduce je ukázaný pre učenie na veľkých dátových sadách. V poslednej časti je popísaná implementácia, experimentálne a testovacie výsledky.
This thesis focuses on automatic image labelling to semantic categories. It describes the theory of classif cation and local features detection. It explains fundamental machine learning models used for image tagging, and how such models can be learned with Gradient descent. It propose solution with hierarchy for ImageNet and tagging images with attributes. MapReduce computing model is considered for learning on big data sets. In the last part it is described implementation, experimental and test results.
Description
Citation
LUKÁČ, M. Automatické označování obrázků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Popište CSIFT.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO