Generátor konečných automatů z grafického popisu pro jazyk VHDL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce seznamuje čtenáře s možnostmi návrhu a tvorby konečných stavových automatů s důrazem na reprezentaci pomocí jazyka VHDL. Hlavním tématem je aplikace, která implementuje generátor VHDL kódu na základě gra fického popisu, který je možné v něm vytvořit. Popsány jsou klíčové oblasti aplikace. Zejména jejich použití a implementace, která realizuje samotný převod stavového diagramu do VHDL.
The work introduces the reader to the possibilities of design and creation of nite state machines with focus on representation using VHDL. The main topic is the application that implements the VHDL code generator based on graphic description which can be create. The key application areas are described. In particular, their use and implementation that implements the actual transformation of the state diagram into VHDL.
Description
Citation
JANYŠ, M. Generátor konečných automatů z grafického popisu pro jazyk VHDL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Umožňuje Vaše aplikace definovat další knihovny pro vygenerovaný VHDL kód?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO