Zobrazování uživatelských výslovností pro elektronické slovníky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se pokouší nalézt nový směr vývoje v oblasti učebních schopností elektronických slovníků. V první části je uvedeno představení základní myšlenky možnosti učení výslovnosti pomocí vizualizace fonémů. Následuje kapitola zabývající se obecným úvodem do metod zpracování řeči využívaných v této práci jako např. HMM nebo Viter­biho algoritmus. Ve třetí kapitole jsou popsány nástroje, pomocí kterých byla provedena implementace celého systému. Další kapitola rozebírá podrobně použitou technologii neu­ronových sítí jako systému odhadu věrohodností fonémů, popisuje problém kompatibility fonémových sad a použité modely fonémů. Kapitola 5 popisuje konkrétně samotnou im­plementaci systému. Zde jsou také popsány nástroje použité k přípravě dat pro systém. Ve dvou závěrečných kapitolách je poté obsaženo krátké uživatelské testování společně se screenshoty a zhodnocením celého projektu. Zde jsou také nastíněny další možné cesty vývoje tohoto systému.
The aim of this bachelor's work is to try to find a new way for development in learning capabilities of electronic dictionaries. There is an introduction of the main concept of learning pronunciations with visualization of phonemes in the first part. It is followed by chapter, which does a global review of methods for speech processing used in this project, e.g. HMM or Viterbi algorithm. In the third chapter, there is description of tools that we have used for implementation of the whole system. Next chapter explains more in detail technology of neural networks, used here as probability estimator. There is also a description of problem with compatibility of the used phoneme sets and in addition, it describes used phoneme models. Chapter 5 is whole about implementation of the system. There are also described scripts and tools applied for the preparation of the source data. In the next chapter, there is a user testing with screenshots. Moreover, in the last chapter I wrote a short conclusion and possible future ways for further developing of this system.
Description
Citation
PEŠÁN, J. Zobrazování uživatelských výslovností pro elektronické slovníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO