Webové rozhraní pro zpracování obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o tvorbě webového rozhraní pro zpracování obrazu. Definuje základní požadavky na výslednou aplikaci. Zabývá se návrhem klientského rozhraní, serveru a jejich vzájemné komunikace. Následně se věnuje implementaci těchto částí. Systém je postaven na technologiích HTML, CSS, JavaScriptu, PHP a AJAXu. Vlastní zpracování fotografií pak zajišťuje GD knihovna PHP a externí aplikace napsaná za pomoci OpenCV.
The bachelor's thesis treat of creation web interface for image processing. The basic demands for final application are defined here. Work is concerned with design client interface, server and their communication. After that implementation of these parts are described. System is based on technologies HTML, CSS, JavaScript, PHP and AJAX. Processing of photos is provided by GD library PHP and extern application, which is write with the help of library OpenCV.
Description
Citation
WOLLNÝ, P. Webové rozhraní pro zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO