Rozpoznávání gest

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním gest rukou. Jsou diskutovány výhody a nevýhody různých barevných modelů pro detekci barvy kůže. Kůže je detekována pomocí vyhledávací tabulky. Vyhledávací tabulka je vytvořena z histogramu barvy kůže a volitelně Gaussova rozdělení, jehož parametry jsou z histogramu odhadnuty. Pro klasifikaci gest jsou využity Skryté Markovovy modely. Pro práci s těmito modely byl použit toolkit HTK. Rozpoznávání gest v reálném čase zajištuje vlastní dekodér Skrytých Markovových modelů využívající Viterbiho algoritmus. Bylo provedeno několik experimentů se systémem a datovými sadami pro 4 gesta. Výsledky experimentů jsou velmi dobré.
This Bachelor's thesis is engaged in recognition hand gestures. The advantages and disavantages of various color models for skin color detection are discussed here. Skin is detected by look-up table. Look-up table is created from histogram of skin color and optional from Gaussian distribution, whose parameters are estimated from histogram. Hidden Markov models are used for gesture classification. The HTK toolkit have been used for working with the models. Own decoder of Hidden Markov models based on Viterbi algorithm was created for real-time gesture recognition. Several experiments were accomplished with data sets for 4 gestures. The results of the experiments are very good.
Description
Citation
SVOBODA, T. Rozpoznávání gest [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO