Webová aplikace pro sledování změn jiných webových stránek

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro sledování změn na jiných webových stránkách. Tato aplikace v pravidelných časových intervalech kontroluje zadané webové stránky a o vzniklých změnách informuje uživatele pomocí emailové zprávy. V návrhu popisuji vše, co bylo potřeba vyřešit před vlastní implementací a dále také popisuji technologie použité při realizaci aplikace. V další části textu se zabývám popisem implementace jednotlivých části aplikace. Aplikace je implementována v prostředí .NET Frameworku s využitím databáze MS SQL Server.
The goal of the bachelor thesis is to implement web application for the web changes tracking. This application periodically checks web pages for changes and informs users about changes via email. In a design section I describe, what had to be done before implementation and I also describe technologies used in application. The next part of text considers implementation of application parts. The application is implemented in .NET Framework using MS SQL Server database.
Description
Citation
TISOŇ, Z. Webová aplikace pro sledování změn jiných webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO