Windows Mobile - implementace nahrávání hovorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce si klade za cíl seznámení se s manipulací se zvukovým tokem v mobilních zařízeních pracujících s operačním systémem Windows Mobile a vytvoření aplikace nahrávající tento zvukový proud. Zaměřuje se především na zvukový tok v okamžicích, kdy je mobilní zařízení ve stavu aktivního telefonního hovoru a vlastník mobilního zařízení telefonuje s jinou osobou. Vysvětluje principy práce se zvukem, výhody i nevýhody jak programové implementace, tak hardwarových nedostatků a v dalších částech se detailně zaobírá principem zachytávání zvukového toku, analýzou, návrhem a implementací aplikace.
The objective of this thesis is to take up with work with sound stream in a mobile device using the operation system Windows Mobile. It focuses on the sound stream in the moments when the mobile device is in the active call mode when the user of the mobile device speaks to someone else. The thesis describes the main principles of work with the sound stream, advantages and disadvantages of the software solution as well as of the hardware disadvantages of the mobile devices. Further the thesis focuses in detail on capture of the sound stream, its analysis and the application design and implementation.
Description
Citation
TRÁVNÍČEK, R. Windows Mobile - implementace nahrávání hovorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO