Program pro komunikaci přes sběrnici ccTalk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce řeší problematiku komunikace periferií s řídícím systémem na sběrnici ccTalk. Cílem práce bylo vyvinout program pro řízení této komunikace v prostředí operačního systému Linux. Základem je knihovní rozhraní, které zprostředkovává služby sběrnice ccTalk. Knihovna využívá standardní sériové rozhraní a je napsána s ohledem na zabezpečení přístupu ke sdílenému zdroji.
This bachelor thesis deals with the problematics of communications between peripheries and controlling system on ccTalk bus. The goal of this thesis is to develop a program controlling such communication in the environment of Linux operation system. The program is based on a library interface mediating the services of ccTalk bus. The library uses standard serial interface, and it is created with regard on the security of access to a shared source.
Description
Citation
DRAHOŠ, V. Program pro komunikaci přes sběrnici ccTalk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO