Editor pasportizace VUT

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. Provedu analýzu získaných dat. Popíši způsoby uložení pasportizačních dat. Navrhnu grafický prohlížeč a editor pasportizace. 
I will present the issue of passportization in my work. I will analyze the current status of the BUT buildings. I will describe possible solutions of passportization at the BUT in the future. I will focus on the analysis of the "obr" format through the method of reverse engineering. I will do the analysis of the acquired data. I will describe the way of saving of the passportization information. I will design a graphic browser and a passportization editor.
Description
Citation
BIERZA, D. Editor pasportizace VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO