Informační systém pro potřeby O.S. doučíme.com

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Předmětem bakalářské práce je analýza potřeb Občanského sdružení Doucime.com, které se zabývá poskytováním doučovacích služeb a následná implementace informačního systému (IS) pro tuto organizaci. Úkolem tohoto IS je sjednotit, zefektivnit a zjednodušit nejen práci členů sdružení, ale také poskytnout jeho vedení mít aktuální přehled o většině úkonů, které v rámci vyučování probíhají. Pro implementaci IS byl zvolen jazyk PHP ve spojení s PHP frameworkem Symfony. Rovněž byl použit programovací jazyk JavaScript a jazyk CSS pro formátování internetových stránek.
The subject if this bachelor thesis is to analyse needs of  Civil association Doucime.com, which is concerned with providing of tutorial services and consequent implementation of Information system. Tle objective of the IS is not only to unify, simplify and make members` work more efective, but provide the management actual overview of most transactions, which are in progress within the tuition. Programming language PHP in conjuction with framework Symfony was chosen for the implementation. Also JavaScript and cascading style sheet CSS was used.
Description
Citation
PÖSCHL, M. Informační systém pro potřeby O.S. doučíme.com [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO