Akcelerace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možností akcelerace šifrovacích algoritmů pomocí rekonfigurovatelných obvodů FPGA a zkoumáním rozdílu rychlosti implementace oproti implementaci softwarové. Práce popisuje základy šifrování a akcelerace algoritmů na FPGA. Dále se zabývá procesem návrhu, implementace, simulace a syntézy výsledné implementace. Provádí rozbor dosaženého řešení. Cílem projektu bylo vytvořit funkční řešení akcelerovaného algoritmu, tím umožnit jeho další použití v reálném provozu a dále vytvoření česky psaného materiálu o této problematice.
This work deals with the possibility of acceleration algorithm using reconfigurable FPGA circuits and speed of implementation by examining the difference compared to software implementation. The work describes the basics of encryption and acceleration algorithms on the FPGA. It then addresses the process of design, implementation, simulation and synthesis of the resulting implementation. It made analysis of the achieved solution. The aim of the project was to create a functional solution of accelerated algorithm, thus enabling its use in the real application and, finally, establishment of czech written material on this issue.
Description
Citation
GAJDOŠ, M. Akcelerace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO