Rozšíření funkčnosti nástroje Process Inspector

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou managementu procesů, a to především obecnými principy, které vedou ke zdokonalení procesů ve společnosti. Hledá metody, jak usnadnit identifikaci a popis procesů. Je zde uvedena aplikace, která má právě identifikaci a popis procesů usnadnit. Následně je popsána praktická implementace této aplikace na platformu Microsoft SharePoint.
This master's thesis deals with process management, especially the general principles that lead to improvements in company processes. It's looking for methods to facilitate the identification and description processes. There are those applications that have just the identification and description of the process easier. Following is a description of the practical implementation of this application to Microsoft SharePoint.
Description
Citation
OPRŠAL, M. Rozšíření funkčnosti nástroje Process Inspector [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jaké jsou v aplikaci v současnosti hlavní nedostatky, co byste naopak vyzvednul?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO