Rozšířená realita pro platformu Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému rozšířené reality na mobilní platformě Google Android s využitím polohových senzorů. Aplikace slouží jako navigace a zobrazuje geografické body zájmu. Práce se věnuje problematice rozšířené reality na mobilních zařízeních, návrhem vlastního frameworku a poté zmiňuje detaily implementace vybraných problémů. Nakonec je popsán způsob testování a zhodnoceny výsledky práce.
This thesis describes design and implementation of augmented reality system for Android platform using location sensors. The application serves as a navigation and displays geographical points of interest. Thesis deals with augmented reality on mobile devices, describes design of own framework and mentions the details about implementation of selected problems. Finally, the results are evaluated.
Description
Citation
NOHEJL, P. Rozšířená realita pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jaké jsou možnosti realizace Vašeho frameworku (či jeho částí) na jiné platformě (iOS, apod.)? Jaké rozšíření by bylo nutné, aby byl framework schopen vykreslovat 3D modely?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO