Modul Wiki v informačním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit vlastní modul wiki do informačního systému fakulty na základě poznatků ze známých systémů wiki. Práce seznamuje se základními informacemi a syntaxí tří systémů wiki, konkrétně MediaWiki, DokuWiki a WikkaWiki; seznamuje s projektem WikiCreole, který má uživatelům usnadnit přispívání do různých typů systémů wiki tak, že definuje společnou syntaxi. Dále se zabývá návrhem a implementací vlastního modulu wiki do informačního systému. Práce také seznamuje s koncepcí univerzálního systému wiki. Na závěr je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků této diplomové práce.
This master's thesis aims to develop own wiki module for information system of our faculty based on knowledge of known wiki systems. The project introduces the basic information and syntax of three wiki systems, specifically MediaWiki, DokuWiki and WikkaWiki; introduces also the WikiCreole project, which tries to set up easier way for users to contribute to different wiki systems that defines common syntax. Then it deals with design and implementation of own wiki module to the information system of faculty. The project also introduces with universal wiki system concept. At the conclusion there is th results evaluation of this master's thesis.
Description
Citation
VOLF, T. Modul Wiki v informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby:  
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO