Cenzura na Internetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problémem cenzury na internetu v Číně. Práce popisuje formy a způsoby internetové cenzury v Číně. Zároveň uvádí i možnosti zjištění, ověření a obcházení cenzury pomocí různých nástrojů, aplikací a internetových služeb. Práce obsahuje výsledky provedených testů určených k ověření a zjištění cenzurovaných webových stránek a klíčových slov z různých lokací v Číně. Na základě těchto testů jsou vyvozeny závěry o cenzuře na internetu v Číně.
This thesis deals with the problem of internet censorship in China. It describes forms and methods of internet censorship in China. It also presents means to detect, verify and bypass censorship using various tools, applications and internet services. The thesis contains results of performed tests designed to check and verify censored web pages and keywords from various locations in China. Conclusions about censorship in China are drawn based on these tests.
Description
Citation
ŽILA, M. Cenzura na Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jaké znáte nástroje pro návrh aplikací? Které z těchto nástrojů jste použil ve Vaší práci? O cenzuře v ČLR bylo publikováno již velké množství relevantních odborných článků s výsledky. Vyberte si 2 z nich (měl jste udělat již v práci) týkající se konkrétních výsledků použití cenzorských prostředků a prezentujte výsledky je ve formě:                     citace článku + hmatatelný výsledek         Jak publikované výsledky korespondují s Vašimi výsledky?         Kde v práci máte takové srovnání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO