Rozpoznávání člověka podle žil prstu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá biometrickými systémy, konkrétně založenými na rozpoznávání člověka dle žil prstu. Popisuje metodiku vývoje nového biometrického systému. Navrhuje nové postupy porovnávání biometrických vzorů žil prstu a jich rychlé identifikace v rozsáhlejších databázích. Verifikácia je založená na porovnávaní šablón pomoci podobnostních a vzdálenostních metrík, ke kterým byli navrhnuté metódy zarovnání. Navrhovaný postup identifikace je založen na kombinaci shlukovací metody a genetického algoritmu. Druhou variantou je využití indexové stromové štruktúry a vyhledávaní pomocí rozsahového dotazu.
The master's thesis deals with biometric systems, especially these based on human recognition by finger veins. It describes some development principles of the new biometric system. It proposes some new approaches to the comparison of finger vein patterns and their fast identification in sizable databases. Verification is based on templates comparison by similarity and distance measures with proposed alignment approaches. The proposed method of identification is based on the combination of clustering and genetic algorithm. The second option is using the indexing tree structure and searching by range query.
Description
Citation
LISÁK, P. Rozpoznávání člověka podle žil prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bioinformatika a biocomputing
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A . Otázky u obhajoby: Jak velké šablony jste aktuálně schopen vygenerovat? Dokázal byste navrhnout nějaké doporučení pro redukci velikosti, aby se šablona mohla příp. vlézt do kryptopaměti o velikosti řádově několika kB?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO