Získávání znalostí z databází pohybujících se objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je obecně se seznámit s problematikou získávání znalostí a klasifikací. Práce dále navazuje na aplikaci SUNAR, která je pak v praktické části vylepšena o SVM klasifikaci průchodů osob mezi jednotlivými kamerami. V závěru se pak pojednává o způsobech vylepšení klasifikace i rozpoznávání v programu SUNAR.
The aim of this master's thesis is to get familiar with problems of data mining and classification. This thesis also continues with application SUNAR, which is upgraded in practical part with SVM classification of persons passing between cameras. In the conclusion, we discuss ways to improve classification and person recognition in application SUNAR.
Description
Citation
CHOVANEC, V. Získávání znalostí z databází pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jaké další metody nebo algoritmy je vhodné použít pro problém identifikace stejného objektu v obrazech z různých kamer?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO