Jednoduché rozpoznávání písma

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřená na rozpoznávání textu a jeho následné zpracování. Cílem je umožnit jednoduché sledování denních výdavků. Může to sloužit pro jednotlivce nebo pro firmu jako kontrola spotřeby. Princip je založen na uživatelsky jednoduchém ovládání, jak je to len možné. Aplikace ze vstupního hardvéru jako je například skener anebo digitální fotoaparát načítá pokladniční blok, který potom následně upraví pro další zpracování. Pomocí různých metod pro rozpoznávání písma analyzuje doklad a rozparsuje obsah. Metody jsou detailně rozebírány v práci. Výstup aplikace je databáze, ve které jsou uloženy zpracované pokladniční bloky. Součást řešení je taky informační systém, který slouží jako výstup pro zobrazení vyhodnocených výsledků.
This thesis is focused on optical character recognition and its processing. The goal of this application is to make it possible easily track daily expenses. It can be used by an individual or by a company as a monitoring tool. The main principle is to make this tool most as user friendly as it can be. The application gets its input from hardware, such as a scanner or camera, and analyzes the content of the cash voucher for further processing. To analyze the voucher, the application employs different optical character recognition methods. The result is subsequently parsed. Detailed explanations of used methods are inside the document. The application output is a filled database with cash voucher details. Another part of the work is an information system with the main purpose of displaying the collected data.
Description
Citation
DUBA, N. Jednoduché rozpoznávání písma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Pokuste se jmenovat i jiné typy příznaků, než jste použil Vy (získané pomocí Walshovy transformace), jenž se při rozpoznávání strojového písma používají.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO