Nefotorealistické zobrazování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje analýzu problému, návrh algoritmu a jeho implementaci.
The purpose of this diploma thesis is to analyze possibilities of non-photorealistic rendering focused on area of image transformation and afterwards design algorithm for video postprocessing to it's cartoon representation. The thesis describes problem analysis, design of the algorithm and it's implementation.
Description
Citation
MÁGR, M. Nefotorealistické zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Bylo by možné detekované křivky stabilizovat v čase a v prostoru? Jak?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO