Dekódování čárového kódu v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V práci jsou uvedeny základní pojmy z oblasti zpracování čárových kódů, jejich historie, vývoj a dělení. Vybrané zajímavé typy jsou představeny blíže. Je uvedena specifikace kódů EAN-8, EAN-13 a UPC-A. Klíčová část popisuje algoritmus dekodování čárových kódů v obraze, přičemž byla zvolena symbologie EAN-UCC. Úspěšnost algoritmu byla testována na několika sadách obrázků. Na závěr jsou diskutovány výsledky testování a je vytyčen další možný vývoj projektu.
The thesis describes the basic types of barcodes, their development and history. It's mentioned cutting barcodes by dimension, types of barcodes which are the best known and the best used, are described. The key chapter describes details of EAN-8, EAN-13, UPC-A and the additional symbol. It's outlined an algorithm for decoding barcode in image. In conclusion, the results are evaluated and a further development of the project is outlined.
Description
Citation
BAČÍKOVÁ, P. Dekódování čárového kódu v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO