Měření propustnosti TCP/IP stacku v OS Linux

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Testovanie softwaru je proces, pri ktorom sa snažíme overiť funkčnosť a akosť testovaného produktu. V tejto práci sa zaoberáme testovaním jadra operačného systému Linux, za účelom overenia funkčnosti a výkonnosti jeho sieťovej časti. Používame pri tom vlastné metriky a metodológiu zostavenú na základe štandardov zaoberajúcich sa testovaním aktívnych sieťových prvkov.
Software testing is a process in which we try to check functionality and quality of tested software product. In this thesis we will discuss testing of Linux kernel in order to check up its functionality and performance of its network related part. We use our own metrics developed on standards, which describes testing of network active devices.
Description
Citation
OKULIAR, A. Měření propustnosti TCP/IP stacku v OS Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B . Otázky u obhajoby: V práci je detailně popisován způsob výběru HW komponent pro testy, v popisu a analýze získaných výsledků však toho hledisko chybí, jaký byl tedy vliv rozdílného HW? Proč pro propojení 10GbE nebyla použita možnost SFP+ DA?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO