Připojení paměťové karty SD k mikrokontroléru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Autor se zaobírá paměťovými kartami Secure Digital (SD) a 8-bitovými mikrokontrolérmi z rady Atmel AVR. Popisuje jejich architekturu, vlastnosti a technologie použité v těchto zařízeních. Dále vysvětluje princip komunikačních protokolů, pomocí kterých probíhá komunikace s ostatními zařízeními. Rozebírá funkcionalitu souborového systému FAT. Popisuje návrh a implementaci rozhraní pro připojení SD karet k mikrokontroléru. Dále taktéž vysvětluje SW řešení projektu a podává objektivní pohled na využití a srovnaní implementovaných režimů komunikace s kartou.
Author concerns with SD memory cards and microcontroller Atmel ATmega128. He describes their architecture, features, properties and technology used in devices. He is mentioning principle of communication protocols used by SD card, through that cards can communicate with other connected devices. He analyzes the functionality of FAT file system. He describes the design and implementation of interfaces to connect the SD cards to microcontroller. He explains software solutions of this project and gives impartial view to usage and comparisons of implemented modes of communication witch card.
Description
Citation
LAURINC, P. Připojení paměťové karty SD k mikrokontroléru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové systémy a sítě
Comittee
Date of acceptance
2007-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO