2007

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 95
 • Item
  Prostředky pro implementaci rozložení webových stránek v JavaScriptu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) T.Kovács, Gregor; Burget, Radek; Bartík, Vladimír
  Cieľom tejto práce je vytvorenie návrhu a implementácia aplikácií pre rozloženie webových stránok pomocou JavaScriptu. Práca obsahuje popis aktuálnych možností pozíciovania objektov s využitím možností kaskádových štýlov, obsahuje popis normy CSS 2.1, a poukazuje na nedostatky v pozíciovaní s využitím možností CSS. Ďalej sa zaoberá analýzou riešenia rozloženia objektov pri programovacom jazyku Java, využitím správcov rozloženia mriežkového typu GridLayout a GridBagLayout. Na základe získaných poznatkov, sú vytvorené návrhy na riešenie rozloženia objektov pri tvorbe webových stránok na princípe mriežkového rozloženia. Rozloženie objektov na stránke sa rieši pomocou využitia rozšírenia HTML atribútov o nové vlastnosti pre pozíciovanie objektov, ako aj pomocou vytvorenia grafického editora pre rozloženie objektov. Riešenia sú implementované v jazyku JavaScript.
 • Item
  Automatické vyhodnocování e-learningových testů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hort, Jan; Smrž, Pavel; Fapšo, Michal
  Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování znalostí studentů v online prostředí. Práce se také zabývá normami pro oblast vzdělávání a inteligentními vývojovými systémy. Také stručně seznamuje s některými projekty z oblasti výukových inteligentních systémů.
 • Item
  Vytvoření modulu pro dolování dat z databází
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Krásenský, David; Lukáš, Roman; Burgetová, Ivana
  Cílem této práce je vytvořit modul pro získávání znalostí z databází pro informační systém Belindy firmy Voxnet s.r.o. V první fázi budou pomocí programu SAS Enterprise Miner analyzována data z databáze klientů firmy pomocí několika dolovacích metod a výsledky budou porovnány. Ve druhé fázi bude vhodná metoda implementována jako modul informačního systému Belinda. Součástí práce je také zhodnocení dosažených výsledků a možného využití v praxi.
 • Item
  Získávání znalostí z databází
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Melichar, Ladislav; Jurka, Pavel; Chmelař, Petr
  Dolování v XML bylo až donedávna neprozkoumanou oblastí a dalo by se říci, že tomu tak stále ještě je. V projektu se zaměřuji nejprve obecně na problematiku získávání znalostí ze strukturovaných dat, speciálně na data ve formátu XML. Dále je zde prezentován stromový algoritmus HybridTreeMiner s cílem jeho aplikace pro získávání znalosti z XML dokumentů. Praktická část projektu se věnuje navržení koncepce pro začlenění algoritmu jako modulu do dolovacího systému vyvíjeného na FIT. Tento systém je implementován v programovacím jazyce Java, má modulární strukturu a jeho jednotlivé části spolu komunikují pomocí jazyka DMSL. Na závěr jsou prezentovány a diskutovány dosažené výsledky.
 • Item
  Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Ryšánek, Vojtěch; Lukáš, Roman; Techet, Jiří
  Úkolem je naprogramovat aplikaci, která zpracovává multimediální data v rámci uzavřených sítí a tato data prezentovat uživateli. Modelově se tato problematika dá pojmout například jako průvodce městem - na základě pozice (GPS) podává uživateli patřičné informace o okolí. Aplikace musí umět do kapesního zařízení - PDA stahovat multimediální informace o okolních objektech a tyto informace prezentovat uživateli, pro kterého by zajisté nemělo být těžké tuto aplikaci ovládat.