Systém informační agendy společnosti

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem, analýzou a implementací informační agendy pro obchodní společnost. Systém je určen pro hromadnou evidenci dat, která zahrnuje evidenci zaměstnanců, jejich docházku, rezervace místností, pracovních prostředků a předávání souborů mezi uživateli. Docházka slouží jako podklad mzdové účtárně. Systém je napsán v jazyce PHP v kombinaci s HTML s využitím databázového jazyka SQL a databáze MySQL.
This graduation theses suggests informative business of meeting concrete company. Record is proposal information system, which registration workers, theirs attendance, reservation rooms and means for work, transfer files between users. The attendance is basis for counting-room. The whole system is written in PHP language in combination with HTML with the usage of database language SQL and database MySQL.
Description
Citation
VENCOVSKÝ, P. Systém informační agendy společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO