Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klient - server aplikace. Klientská část aplikace je tvořena pomoci Compact .NET Frameworku a běží na mobilním zařízení (PDA) . Serverová část je psána v .NET Frameworku a běží na stolním počítači. První část pojednává o PDA zařízení, jeho využití a rozebírá možnosti komunikace s SQL Servery. V teoretické části se zmiňuji o výhodách, které programování pomoci .NET platformy nabízí a o samotné platformě. V části o návrhu aplikace se specifikuje její struktura a také popis architektur server - klient, aby bylo pochopitelné, proč jsem zvolil daný postup. Konec diplomové práce je věnován implementaci aplikace a popisu problému s ní souvisejících.
This thesis deals with creating client - server application. Client part of the application is created with a help of the Compact .NET framework and it is running on the mobile facility (PDA). Server part is written on .NET framework and it is running on the desktop computer. In the first part I characterize PDA facility, it's using and also I discuss communication between SQL Servers and PDA facilities. Next part describes .NET platform and advantages, which this platform provides. Also I tried to show differences between client - server architectures, because of understanding in my working. The last part of this work deals with implementation of the client - server application.
Description
Citation
MASLAŇÁK, M. Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO