Syntaktická analýza založená na řadě metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
p, li { white-space: pre-wrap; } Hlavním cílem této práce je analýza tvorby komponentního překladače. Komponentním překladačem se zde myslí systém, který je složen z~několika vzájemně spolupracujících částí. Můj překladač je zvláštní v tom, že jeho syntaktická část sestává ze svou vzájemně spolupracujících částí. V~práci bych se chtěl zaměřit především na konstrukci jednotlivých částí překladače, dále na jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. Bude také nastíněno teoretické pozadí takovéhoto řešení a to pomocí gramatických systémů. Taktéž se pokusím obhájit, zda je vůbec potřebné a vhodné takový typ parseru vytvářet. V~neposlední řadě pak bude analyzován jazyk, jehož syntaktický analyzátor bude implementován zvolenou metodou.
p, li { white-space: pre-wrap; } The main goal of this work is to analyze the creation of the composite compiler. Composite compiler is in this case a szstem, which consists of more cooperating parts. My compiler is special, because its syntactic analyser consists of two parts. The work is focused on the construction of the parsers parts, on its cooperation and comunication. I will trys to scatch the teoretical backgroun of this solution. This is to be done by gramatical systems. Then I~will try to justify whether or not it is neccesary and suitable to create such a kind of parser. Last but not least I~will analyse the language, whose syntactic analyser is to be implemented by the chosen method.
Description
Citation
DOLÍHAL, L. Syntaktická analýza založená na řadě metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO