Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá dynamickou aktualizací aplikací v jazyce Java. Zkoumá dosavadní řešení implementovaná jak v jazyce Java tak v dalších jazycích. Následuje analýza úplné náhrady objektu za běhu aplikace v různých situacích. Je navržen rámec pro dynamickou aktualizaci části aplikace v jazyce Java. Navržený rámec je implementován a využit v ukázkové aplikaci. Nakonec jsou zhodnoceny výsledky a uvedena další možná vylepšení daného řešení.
This work concerns with dynamic evolution of applications written in Java. It investigates existing solutions implemented in both Java and other programming languages. Following part analyses complete substitution of object in running application in various situations. A framework for dynamic updating of Java-based applications is designed. The framework is implemented and is used in illustrative application. Finally, achieved results are evaluated and additional possible enhancements are stated.
Description
Citation
GENČÚR, M. Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO