Knihovna pro efektivní záznam videa v 3D aplikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje knihovně pro záznam videa na pozadí v 3D aplikacích. Podporovány jsou operační systémy Microsoft Windows a Linux. Zaznamenává se obraz i zvuk. Záznam obrazu je podporován v programovacích rozhraních OpenGL, Direct3D9, Direct3D10 a Direct3D11. Obraz lze volitelně komprimovat pomocí MJPG kodeku. Zvuk je zaznamenáván pro celý počítač pomocí rozhraní WaveForm audio, Windows Core Audio a ALSA. Tato rozhraní zaznamenávají zvuky pro celý počítač. Celkem lze zaznamenávat a mixovat až dva zvukové proudy. Výsledné video je uloženo do AVI souboru. Součástí knihovny je i možnost překrytí obrazovky aplikace vlastními textovými informacemi.
This thesis deals with library for recording video in the background of 3D application. A library is designed to work under the Microsoft Windows and Linux operation systems.  It records image and also sound. Image recording is supported in OpenGL, Direct3D9, Direct3D10 and Direct3D11. To reduce video data size, library supports image compression using MJPG codec. Audio is recorded by WaveForm audio, Windows Core Audio or ALSA. Recorded sound is for whole operation system. A library is able to record up to two audio streams to accommodate possible microphone input. It can mix audio data together if needed. Output data are then written into AVI file. It is possible to write own text information as overlay that is rendered as part of application screen output.
Description
Citation
POSPÍŠIL, P. Knihovna pro efektivní záznam videa v 3D aplikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO