Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce popisuje současně používané technologie, které zajišťují bezsmyčkovost sítí na linkové vrstvě. Objasňuje základní problematiku Ethernetových sítí, následně popisuje protokoly zajišťující bezsmyčkovost - TRILL a SPB. Pro každý z vybraných protokolů jsou uvedeny výhody i nevýhody a jsou porovnány s ostatními technologiemi. V praktické části je popsána prvotní implementace protokolu IS-IS v prostředí OMNeT++, který slouží jako základní stavební kámen TRILLu. Důležitým tématem je ověření správnosti implementace.
This thesis informs about currently used technologies, which provide loop protection on data link layer of computer networks. It clarifies issues of Ethernet networks. Chosen protocols are then closely described. There are presented advantages and disadvantages of chosen protocols and they are compared to other technologies. Practical section describes the initial implementation of IS-IS in OMNeT++ environment, which serves as the basic building block of TRILL protocol. An important issue is to verify correctness of implementation.
Description
Citation
HRNČIŘÍK, M. Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO