Aplikace pro podporu geocachingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá představením hry Geocaching, zejména z pohledu aplikace pro správu dat. Věnuje se studiu existujících aplikací, vyjmenovává jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce jsou z tohoto studia formulovány požadavky na aplikaci, která řeší nedostatky studovaných existujících produktů. Následně jsou požadavky podrobněji rozepsány a vyplývá z nich návrh aplikace. Dále je popsána samotná implementace aplikace, zejména je poukázáno na různé problémy, které bylo nutno během implementace řešit. V závěru je obsaženo shrnutí a nastíněn budoucí vývoj aplikace.
The work contains presentation of the Geocaching game, mainly from the view of an information system. It contains study of existing applications with their advantages and disadvantages. There is a specification of new application, that should solve major disadvantages of existing products in second part of the work. Design of such application, that meets the requirements, follows. The application is implemented, which is described in following chapters, with the aim to target specific problems that were solved during the implementation. There is summary and future plans cotained in the closing chapter.
Description
Citation
KUCHTA, M. Aplikace pro podporu geocachingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem je zajištěna konzistence databáze v případě náhlého přerušení modifikující operace? Pro které jazyky je plánována podpora skriptování a jakým způsobem je zamýšlena jejich integrace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO