Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práce se zaobírá návrhem a implementací systému na spracování dat z monitorování zaměstnanců umístněného v cloude . Pomocí standardního rozhraní webové služby systém přijímá data, které následně spracuje a prezentuje uživateli. Celý systém je implementovaný v jazyku C# a nasazen v cloudu Windows Azure.
This thesis discusses design and implementation of a cloud computer system which processes end-user monitoring data. Using a defined web service interface, the system is receiving raw monitoring data and then it processes them. Finally, it presents the data to end-users. Entire application is written in C# and deployed to the Windows Azure Platform.
Description
Citation
TÍNES, L. Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem by bylo možné optimalizovat datové operace a dotazy? Stručně uveďte, jakým způsobem by bylo možné využít LiveID pro přihlašování do aplikace? Co by k tomu bylo potřeba zajistit/modifikovat? Je možné v Azure Platform využití adresářových služeb (např. Active Directory)? Zdůvodněte.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO