Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce pojednává o technikách tvoření malého spustitelného programu s omezenou velikostí na 64kB. Popisuje jeden z možných způsobů použití knihovny OpenGL pro takovéto účely. Blíže se zabývá fyzikou tuhých těles, tvorbou shaderů, dynamickým generováním textur a ozvučením intro aplikace. Prezentuje využití WinApi pro vytváření okna, V2 syntetizér pro hudbu a GLSL pro tvorbu shaderů. Vše je demonstrativně vytvořeno pod operačním systémem Windows.
Master's Thesis is about the techniques of creating a small executable program with size limited to 64kB. Describes one of the possible ways to use OpenGL for such purposes. With more detail describe the rigid body simulation, creating shaders, dynamic generating of texture and make music in intro scene applications. Presents using of WinApi to create windows, V2 synthetizer for sound and GLSL language for creating shaders. Everything is demonstratively created under Windows.
Description
Citation
SYKALA, F. Grafické intro 64kB s použitím OpenGL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Daniela Chudá, Ph.D. (člen) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Lze vytvořit okno, aniž by se (v rámci ušetření velikosti zkompilované aplikace) registrovala třída okna? Jak? Lze vytvořit okno na celou obrazovku, aniž by se v programu musela vypočítat jeho velikost? Jak? Jaké základní funkce člověk musí implementovat, pokud nepoužije standardní runtime knihovnu? Co je to fyzikální simulace s konstantním časovým krokem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO